България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Vascotasin 35 mg modified-release tablets x 60

Васкотасин 35 mg таблетки с изменено освобождаване x 60

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Trimetazidine dihydrochloride

Търговска марка, латиница

Vascotasin

Търговска марка, кирилица

Васкотасин

Лекарствен продукт

Tabs L.A 35 Mg 60