България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Verogalid ER

Верогалид EP

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

verapamil

Продукти на пазара

Верогалид EP 240 mg таблетки с удължено освобождаване x 30