България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Vestibo®

Вестибо®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

betahistine

Продукти на пазара

Вестибо 16 mg таблетки х 60, Вестибо 24 mg таблетки х 60