България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Vivace 10 mg tablets x 30

Вивейс 10 mg таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Ramipril

Търговска марка, латиница

Vivace

Търговска марка, кирилица

Вивейс

Лекарствен продукт

Tabs 10 Mg 30