България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Vivace 5 mg tablets x 30

Вивейс 5 mg таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Ramipril

Търговска марка, латиница

Vivace

Търговска марка, кирилица

Вивейс

Лекарствен продукт

Tabs 5 Mg 30