България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Vivace Duo 10 mg/5 mg hard capsules x 30

Вивейс Дуо 10 mg/5 mg твърди капсули x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Amlodipine, Ramipril

Търговска марка, латиница

Vivace Duo

Търговска марка, кирилица

Вивейс Дуо

Лекарствен продукт

Caps 5 10 Mg 30