България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Vivace® Duo

Вивейс® Дуо

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

amlodipine/ramipril

Продукти на пазара

Вивейс Дуо 5 mg/5 mg твърди капсули x 30, Вивейс Дуо 10 mg/5 mg твърди капсули x 30, Вивейс Дуо 10 mg/10 mg твърди капсули x 30