България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Zalpam®

Залпам®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

perindopril/amlodipine

Продукти на пазара

Залпам 5 mg/5 mg таблетки x 30, Залпам 10 mg/5 mg таблетки x 30