България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Zaprinel® A

Запринел А

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

perindopril/amlodipine

Продукти на пазара

Запринел А 5 mg/5 mg таблетки x 30, Запринел А 10 mg/5 mg таблетки x 30