България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Zaprinel® plus

Запринел плюс

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

perindopril/indapamide

Продукти на пазара

Запринел плюс 5 mg/1,25 mg филмирани таблетки x 30