Условия за ползване/правни бележки

Общи условия за ползване

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., с адрес ул. Базел 5, Petach Tikva 49131, Израел („Teva“) поддържа този уебсайт („Уебсайтът“) за Ваша лична информация, обучение и комуникация.
Въпреки че трябва да се чувствате свободни да разглеждате Уебсайта, трябва да знаете, че Вашият достъп до Уебсайта и използването му е обект на следните условия („Общи условия“) и
всички приложими закони.

1. Приемане на общите условия за ползване

Достъпвайки и разглеждайки Уебсайта, Вие приемате, без ограничение или уговорки, настоящите Общи условия. Вие потвърждавате, че всички други споразумения между вас и Teva относно Уебсайта се заменят от настоящите Общи условия, доколкото те противоречат на настоящите условия. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, нямате право да използвате този Уебсайт.

Teva може по всяко време да преразгледа тези Общи условия, като актуализира тази публикация. Вие сте обвързани с всякакви такива актуализации, следователно трябва периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате текущите Общи условия, които сте задължени да спазвате.

2. Права върху интелектуалната собственост

Teva по всякакъв начин ще налага правата си върху интелектуална собственост в рамките на закона, включително като търси наказателно преследване.

Цялата интелектуална собственост, включително търговски марки, търговски имена, лога, марки на услуги, патенти, авторски права или търговска тайна, показани на Уебсайта (наричани по-долу заедно „ИС“), включително наименованията Teva и Copaxone, са регистрирани и нерегистрирани права върху интелектуална собственост на Teva и други. Нищо от съдържанието на Уебсайта не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, отговарящо на принципа на Естопел – веднъж поети задълженията не могат да бъдат отменени със съгласието само на засегнатите страни или по друг начин, какъвто и да е лиценз или право за използване на ИС, без писменото разрешение на Teva или на трета страна, която може да притежава ИС.

Трябва да приемете, че всичко, което виждате или четете на Уебсайта, е защитено с авторски права и не може да бъде използвано без писменото разрешение на Teva, освен ако е предвидено в тези Общи условия или в текста на Уебсайта. Изображенията на хора или места показани на Уебсайта са или собственост, или се използват с разрешение от Teva. Използването на тези изображения от Вас или от друг, упълномощен от Вас, е забранено, освен ако изрично не е разрешено от настоящите Общи условия или както е предвидено другаде на Уебсайта. Всяка неправомерна употреба на изображенията може да наруши законите за авторското право, законите за търговските марки, законите за поверителност и публичност, както и разпоредбите и уставите за комуникация.

Можете да изтегляте материали показани на Уебсайта само за нетърговска лична употреба, при условие че запазите всички предупреждения за авторски права и други права на собственост, съдържащи се в материалите или както е посочено на Уебсайта. Вие обаче нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, публикувате, копирате, публикувате, лицензирате или използвате съдържанието на Уебсайта, включително текста, изображенията, аудио и видео, за обществени или търговски цели.

3. Използване на Уебсайта

Използването или свързването към което и да е съдържание на Уебсайта, с изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, е строго забранено.

Teva не е прегледала всички уебсайтове, към които има Електронни препратки на Уебсайта и не носи отговорност за съдържанието на страници извън Уебсайта или други уебсайтове, свързани с него. Посещението на всяка друга страница извън Уебсайта или други уебсайтове е на Ваш риск.

Всяка комуникация или материал, които изпращате до Уебсайта по електронна поща или по друг начин, включително всякакви данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, са и ще се третират като неконфиденциални и непатентовани. Всичко, което препращате или публикувате, може да бъде използвано от Teva или от нейните филиали за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, оповестяване, предаване, публикуване, излъчване и публикуване. Освен това, Teva е свободна да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във всяка комуникация, която изпращате до Уебсайта, за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство, маркетинг и продажба на продукти, използвайки такива идеи, концепции, ноу-хау или техники.

Този Уебсайт може да съдържа информация за световни продукти и услуги, не всички от които са налични навсякъде. Позоваването на продукт или услуга на този Уебсайт не означава, че такъв продукт или услуга е или ще бъде наличен там, където се намирате Вие. Продуктите, посочени на този Уебсайт, могат да бъдат предмет на различни регулаторни изисквания в зависимост от страната, в която се използва. Следователно, посетителите могат да бъдат уведомени, че определени секции от този Уебсайт са предназначени само за определени експертни потребители или само за потребители в определени страни. Не трябва да тълкувате нищо на този Уебсайт като промоция или реклама на който и да е продукт или за използването на продукт, който не е разрешен за употреба от законите и разпоредбите на Вашата страна на пребиваване.

4. Изключения и ограничаване на отговорността

Въпреки че Teva се задължава да полага разумни усилия, за да коригира грешки или пропуски възможно най-бързо, след като бъдат представени пред нас, ние не гарантираме, че Уебсайтът ще бъде достъпен непрекъснато и в напълно работещо състояние, нито че информацията на и предоставена чрез Уебсайта ще бъде без грешки или пропуски. Достъпът до този Уебсайт и неговото съдържание може да бъде временно преустановен и без предупреждение в случай на повреда на системата, необходима поддръжка или ремонт или по причини, които са извън контрола на Teva.

Въпреки че от време на време Teva може да наблюдава или преглежда дискусии, чатове, публикации, предавания, табла за съобщения и други подобни съдържания на Уебсайта, Teva не е задължена да го прави и не поема никаква отговорност, произтичаща от съдържанието на такива части нито за грешка, клевета, клевета, пропуск, лъжа, рекламни материали, неприлично съдържание, порнография, нецензурни изрази, опасност, разкриване на поверителни данни или неточност, съдържащи се в каквато и да е информация в рамките на такива части от Уебсайта. Абсолютно забранено е да публикувате или изпращате всякакви незаконни, рекламни, заплашителни, клеветнически, нецензурни, скандални, подстрекателски, порнографски или богохулни материали или всякакви материали, които биха могли да представляват или насърчават поведение, което би се считало за престъпление, поражда гражданска отговорност или нарушават по друг начин някакъв закон. Teva се задължава да си сътрудничи изцяло с всички правоприлагащи органи или съдебни разпореждания с искане или нареждане до Teva да разкрие самоличността на всеки, който публикува такава информация или материали.

Teva поддържа този Уебсайт като услуга за интернет общността. Уебсайтът е създаден да предоставя обща информация за Teva и нейните продукти. Тези страници не са предназначени да предоставят инвестиционни или медицински съвети, нито да предоставят инструкции за правилната употреба на продукти, произвеждани или продавани от Teva, или продукти, които в момента се разработват от Teva, нейните филиали, свързани дружества или нейните лицензодатели или партньори в съвместни предприятия (joint venture). Информацията на този Уебсайт относно продуктите, получили разрешение за употреба, се квалифицира в своята цялост чрез спазване на пълната информация за предписване на такива продукти. Потребителите на този сайт трябва да знаят, че описаните тук продукти в процес на разработка не са признати за безопасни или ефикасни от нито една регулаторна агенция и не са одобрени за употреба извън клиничните изпитвания.

Нищо на този Уебсайт не представлява покана или предложение за инвестиране или сделка с ценни книжа или американски депозитарни разписки на Teva. По-конкретно, действителните резултати и развития могат да бъдат съществено различни от всяка прогноза, мнение или очакване, изразени на този Уебсайт, и на предишното ниво на цената на ценните книжа не трябва да се разчита като на ръководство за тяхното бъдещо ниво.

Използването и разглеждането в Уебсайта са на Ваш риск. Нито Teva, нито която и да е друга страна, участваща в създаването, производството, хостинга или предоставянето на Уебсайта, не носи отговорност за каквито и да е преки, случайни, последващи, косвени или наказателни щети, произтичащи от Вашия достъп до или използването на Уебсайта или неговото съдържание. Без ограничаване до гореизброеното, всичко на Уебсайта Ви се предоставя „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕСПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА. Моля, обърнете внимание, че някои юрисдикции може да не позволяват изключването на косвените се гаранции, така че някои от горните изключения може да не се отнасят за Вас. Проверете местните си закони за всякакви ограничения или ограничения по отношение на изключването на косвени гаранции.

Teva не поема никаква отговорност и не носи такава за щети или вируси, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, поради Вашия достъп до, използване или сърфиране в Уебсайта или изтеглянето на каквито и да било материали, данни, текст, изображения, видео или аудио от него.

Нищо в тези Общи условия не изключва или ограничава отговорността на Teva за смърт или телесна повреда, причинени от нейната небрежност или за други вреди, които не могат да бъдат ограничени или изключени от приложимото законодателство.

5. Защита на данните и поверителност.

Вашата сигурност и поверителност на данните Ви са много важни за нас. Моля, прочетете Политиката за поверителност на Teva за важна информация относно използването на личните Ви данни на Уебсайта и Вашите права във връзка с това.

6. Общи

Ако някое от настоящите Общи условия бъде определено като незаконно, невалидно или неприложимо по друг начин по закон, тогава до степента и в рамките на юрисдикцията, в която въпросното условие е незаконно, невалидно или неприложимо, то се премахва и заличава от тези Общи условия, а останалите условията ще останат, ще действат с пълна сила и ще продължат да бъдат обвързващи и приложими.

Настоящите Общи условия се ръководят от и тълкуват в съответствие със законите на държавата Израел. Споровете, възникнали във връзка с тези условия, са предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата в Тел Авив, Израел.

7. Общи

Ако имате въпроси относно настоящите Общи условия, моля свържете се с нас.

Teva Ref: GP204