Историята на Тева

Предлагаме висококачествени лекарства на света от 1901 г.

Компанията, известна днес като Teva, започва като малък бизнес в Йерусалим през 1901 г. От тогава Teva е нараснала значително в световен мащаб и в момента е глобален лидер в генеричните и иновативните лекарства.

Нашето лидерство се е формирало от хората и културата ни, останали верни на скромното ни начало. След създаването на Teva през 1901 г. в Йерусалим, нашето лидерство е белязано от издръжливост, предприемачески дух и стремеж за подобряване живота на хората.

Компанията, известна днес като Teva, започва като малък бизнес в Йерусалим през 1901 г. Младата компания, кръстена на своите създатели фармацевти - „Соломон, Левин и Елщайн‟ ООД, разпространява вносни лекарства в целия регион, като използва кервани от мулета и камили.

През следващите десетилетия растежът на компанията се ускорява, тъй като търсенето на местни лекарства нараства. През 1976 г. компанията става „Teva (еврейската дума за „природа‟) Фармасютикъл Индъстрийс‟ ООД.

Teva нараства значително в цял свят чрез множество успешни придобивания, които интегрират и засилват експертния ни опит в иновативните и генеричните лекарства, както и в нови терапевтични области и пазари. Днес Teva е сред първите 15 световни фармацевтични компании – световен лидер в областта на генеричните и иновативните лекарства.

Научете повече за историята на Teva

Реф.: Годишен отчет на Teva за 2018 г.

Споделете тази страница на: