Мисията на Тева е да бъде глобален лидер в генеричните медикаменти и биофармацевтичните продукти, подобрявайки живота на пациентите в цял свят. Всяка година Teva спестява на пациентите и здравните системи по света милиарди долари, като предлага достъпни генерични алтернативи на иновативни лечения.1

Тева Фармасютикълс предоставя повече от 3500 различни продукта на пациенти в повече от 60 страни.2 Продуктовото портфолио на компанията е сред най-големите в рамките на световните фармацевтични компании. Всеки ден почти 200 млн. души по цял свят приемат медикамент на Teva.3

В световен мащаб за Тева работят 43 000 служители. Компанията притежава 70 производствени мощности глобално.2

Тева поддържа своята амбиция да продължава да помага за подобряване здравето на поколения пациенти на компанията за години напред.

За повече информация посетете www.tevapharm.com

______________________________________________

1 MGA проучване на икономическото въздействие от юни 2017 г.

2 Източник на данни за броя на продуктите: Глобални операции на Teva

3 Вътрешни анализи, проведени от Global Insights, Access & Technologies, изчисляващи броя на потребителите на Teva от август 2016 г. и април 2019 г.