Skip to main content

Артериални заболявания

Артериални заболявания в практиката на съдовите специалисти – често задавани въпроси

Съдовите заболявания имат сериозно въздействие върху здравето и живота на хората. Навременната диагностика и адекватно терапевтично поведение, предполагат информираност на пациентите, както за профилактиката на рисковите фактори, така и за характеристиките на всяко едно заболяване, кога да се потърси лекарска помощ, какви са причините и последиците от развитието му, какви са видовете терапевтично поведение и усложненията, които могат да настъпят. Приложените материали за пациенти предоставят систематизирана информация свързана с лечението, възможните рискове и последващото лечението поведение при често срещани артериални заболявания, в обхвата на съдовите специалисти.

Информацията обхваща най-често задаваните въпроси от пациенти с периферна артериална болест, стеснение на сънните артерии, синдром на Лериш, аневризма на коремната аорта, пациенти на които им предстои операция за поставяне на съдова протеза на долен крайник, ангиография, ангиопластика и стентиране.

Автори на приложените материали са:

Д-р Бистра Бонева - специалист по съдова хирургия в Клиника по съдова хирургия на МБАЛ НКБ, гр. София, с интереси в областта на ендоваскуларните и оперативни реконструкции в аорто-илиачен и феморо-поплитеален сегмент. Работи активно във всички аспекти на оперативното лечение при артериалната и венозна съдова патология.

Д-р Маргарет Димова -специализант по съдова хирургия в Клиника по съдова хирургия на МБАЛ НКБ, гр. София, с интереси към мини инвазивното лечение на разширени вени и диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови заболявания. Работи активно в сферата на ендоваскуларното и хибридно лечение при пациенти с артериална съдова патология.

 
Back to top button