Оповестяването на предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации е част от инициативата за прозрачност предприета от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharm).

Съвместната работа със здравни специалисти е изключително важна за Тева Фарма ЕАД и в тази връзка приемаме прозрачността и почтеността много сериозно.

Ние вярваме, че прозрачността се отразява върху надеждността на нашата компания и създава доверие в нея. Ние имаме ангажимента да спазваме всички приложими правила и разпоредби, които се отнасят до нея.

Предоставяне на стойност от Тева Фарма ЕАД към медицински специалисти и здравни организации за България.

Отчет за оповестяване за 2019 г.    Методологическо указание 2019 г.

Отчет за оповестяване за 2020 г.    Методологическо указание 2020 г.

Отчет за оповестяване 2021 г.        Методологическо указание 2021 г.

Взаимодействия на Teva по света с пациентски организации.