Прозрачност

Прозрачност във взаимодействията между Тева в България и здравната общност

Оповестяването на предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации е част от инициативата за прозрачност предприета от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharm).

Съвместната работа със здравни специалисти е изключително важна за Тева Фарма ЕАД и в тази връзка приемаме прозрачността и почтеността много сериозно.

Ние вярваме, че прозрачността се отразява върху надеждността на нашата компания и създава доверие в нея. Ние имаме ангажимента да спазваме всички приложими правила и разпоредби, които се отнасят до нея.

Това, което правим в Тева всеки ден е толкова важно, колкото и начина, по който го правим.
За нас има само един път. Етичният и законосъобразен път.
Чуйте го от нашите колеги.

Предоставяне на стойност от Тева Фарма ЕАД към медицински специалисти и здравни организации за България.

Взаимодействия на Teva по света с пациентски организации.

Споделете тази страница на: