Опаковка, която Ви поставя на първо място

Нашата обновена опаковка е удобна за употреба, разпознаваема и четлива

Опаковките на Тева достигат до ръцете на близо 200 милиона пациенти всеки ден и затова искахме да създадем дизайн на опаковката, който помага лекарствата да се използват безопасно и правилно.

Зад този дизайн на опаковката стои 1 година проучване, проведено по целия свят. Бяха интервюирани над 4000 души, включително пациенти, болногледачи, фармацевти и лекари с намерението да разберем напълно всички нужди на клиентите.

Вслушвайки се в тези нужди, опаковката е проектирана да гарантира, че най-важната и подходяща информация се откроява, като по този начин намалява риска от грешки при дозиране или употреба на грешно лекарство. Освен това искахме да изградим разпознаваемост на марката Тева, като създадем отличителна опаковка в световен мащаб със сходни принципи на дизайн за всички лекарства на Тева.

Уникалният нов подход на Тева към опаковките е съобразен с нуждите на пациентите, като гарантира, че дизайнът на кутията е ясно различим и лесен за разбиране. Най-важното е, че новата опаковка помага на пациентите да използват лекарствата си правилно, като показва на видно място ключовата информация.

Какво означава удобна за употреба опаковка

Цветовете и кръгчетата подчертават ключовото съдържание и гарантират, че информацията се чете в правилния ред по важност.

Продуктите се различават по цвят

Името на продукта е увеличено и в цвят, което улеснява разпознаването на правилното лекарство

Концентрацията се откроява в цветно кръгче

Различните концентрации са в различни цветове, което Ви помага да изберете правилния продукт

Иконките Ви помагат да разберете каква е формата на всеки продукт

Опростените иконки дават допълнителна увереност, че сте избрали правилния продукт

Ключовата информация от всяка страна позволява съхранение на опаковката във всяка посока

Таблицата на гърба на опаковката ясно систематизира допълнителната информация

Качествени продукти, произведени от нашата доверена марка Тева

Научете повече за безопасната употреба на лекарства

Щракнете тук за подробности