Зависимости

Типове зависимости и зависимо поведение, класификация - Проф. Христо Кожухаров

Възпроизвеждане на видео

Видеоклипове

Зависимо поведение от мобилни устройства – проф. Христо Кожухаров

Възпроизвеждане на видео

Зависимо поведение от хазарт – проф. Христо Кожухаров

Възпроизвеждане на видео

Зависимост към алкохол – ст.м.с. Теодора Радева

Възпроизвеждане на видео

Зависимост към лекарства – д-р Татяна Радева, арт терапевт Дарина Христова

Възпроизвеждане на видео

Зависимото поведение представлява проблем не само за човека, който е развил зависимост, но и за всички близки около него.

Най-характерното в поведението на зависимата личност е невъзможността да упражнява контрол над своите импулси. Много често това състояние се отрича и проблемът се подценява. Такива защитни механизми затрудняват опитите да бъде направена реална преценка и да се получи помощ.

Самостоятелното справяне със зависимостите е много трудно, понякога невъзможно.

Силата на личната воля, наличието на житейски ценности и приоритети, подкрепата на близки и приятели биха могли да подпомогнат преодоляването на зависимостта.

Как да разпознаем тези състояния, как да помогнем на себе си и нашите близки със зависимости, кога да потърсим помощ и от кого – на тези въпроси отговарят проф. Христо Кожухаров, психиатър, Ръководител катедра „Психиатрия и Медицинска психология“ към Медицински университет Варна и неговият екип от Втора психиатрична клиника в болница „Света Марина“ - Варна.