Нашият принос

 
Нашата дейност оказва влияние върху икономиките и здравните системи по цел свят.

Въз основа на независими анализи, извършени от Matrix Global Advisors (MGA), Докладът за глобалното икономическо
въздействие на Teva подчертава широкообхватните икономически ползи допринесени от Teva и количествено определя прякото и косвеното икономическо въздействие на Teva по отношение на работни места, доходи от трудова дейност, БВП и спестявания от генерични лекарствени продукти.

Доклад за икономическото въздействие

Видео Доклад за икономическото въздействие

Пълен Доклад за икономическото въздействие на Teva

Още нещо
Increasing access to quality medicines. Nearly $43.1B in savings from generic medicines across 14 countries

Ключови факти и цифри

Още

Прочетете обобщение на Доклада за икономическото въздействие тук

Още

Вижте Доклада на tevapharm.com

Към сайта

Околна среда, социална среда и управление в Тева

Към сайта