Комплексни генерици: Факти, цифри и кой има полза от тях

Какво представляват сложните генерични лекарства и защо са важни за пациентите? Проучваме предизвикателствата, свързани с производството им, както и състоянията, за които са най-подходящи да лекуват.

Какво представляват сложните генерични лекарствени продукти? Сложните генерични продукти са продукти, които имат сложни активни съставки, формули, лекарствени форми или начини на приложение, или са сложни комбинирани продукти лекарство-устройство.

Какво представляват сложните генерични лекарства?

Превключване на разгъване/свиване

Няма единно определение за сложни генерични лекарства, но Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) ги определя като лекарства, които обикновено имат сложни активни съставки, формули, лекарствени форми, начини на приложение или са сложни комбинирани продукти от типа лекарство-устройство, като инхалатори или инжекционни продукти. Други фактори, влияещи върху тяхната сложност, включват предизвикателства, свързани с увеличаването на мащаба, неясни регулаторни пътища и необичайни предизвикателства в производствените или административните процеси.

Накратко, разработването на тези продукти може да бъде изключително предизвикателство, но това е предизвикателство, което Тева е готова и желае да приеме.

Защо?

Пациентите разчитат на сложни генерични лекарства за много показания, включително хронични заболявания като астма, шизофрения и остеопороза. Един от всеки трима възрастни в света живее с повече от едно хронично заболяване, като при възрастните хора този брой нараства до трима от четирима, а прогнозите са, че ще се увеличи драстично. За пациентите, които се нуждаят от месечни доставки на лекарства, наличието на генерични лекарства може да е от решаващо значение за това дали могат да си позволят да продължат или да спрат лечението.

Понастоящем Тева е един от най-големите производители на комплексни генерични лекарства в света.*

*Въз основа на данни на IQVIA Midas за 37 държави към MAT Q3 2023

Какво прави комплексните генерици толкова комплексни?

Превключване на разгъване/свиване

Създаването и производството на комплексни генерични лекарства изисква по-високи нива на експертни познания, планиране, разработване и разходи в сравнение със стандартните генерични лекарства.

"Получаването на данни в подкрепа на това, че вашите генерични продукти са сравними с оригиналната марка, отнема време и изисква големи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност", казва Джонатан Русел, вицепрезидент на Generics RA Europe.

"И ако например искате да създадете полимери, пептиди или липозоми, за разработването на тези продукти са необходими определени умения в областта на научноизследователската и развойната дейност - не всяка компания разполага с възможности или ресурси за създаване на тези компоненти", добавя Кори Уолбах, глобален вицепрезидент по регулаторните въпроси за биоподобни продукти в Тева."

"Производствените процеси за тези продукти могат също така да бъдат доста сложни", обяснява Ейдриън Андрюс, старши директор "Регулаторни въпроси на ЕС за стерилни продукти".

Например за производството на обикновена генерична таблетка може да са необходими пет или шест производствени етапа, но за някои от комплексните продукти, които произвеждаме, има до 28 отделни производствени етапа.

Защо комплексните генерични лекарства са важни за пациентите?

Превключване на разгъване/свиване

Защо комплексните генерични лекарства са важни за пациентите? В цял свят пациентите разчитат единствено на комплексни генерични лекарства за много индикации, включително за хронични заболявания като астма, шизофрения и остеопороза.

Много от състоянията, които се лекуват ефективно с комплексни генерични лекарства, се увеличават. Световната здравна организация (СЗО) твърди, че през 2019 г. астмата е засегнала приблизително 262 милиона души и е причинила 461 000 смъртни случая, а проучванията показват, че през последните три десетилетия процентът на астмата рязко се увеличава в целия свят, което често се дължи на замърсяването, изменението на климата и глобалното затопляне.

По данни на СЗО около 24 милиона души, или един на всеки 300, в света страдат от шизофрения, а около 1% от населението на света ще развие това заболяване през живота си.

Международната фондация по остеопороза (IOF) изчислява, че остеопорозата засяга всяка трета жена и всеки пети мъж над 50-годишна възраст в света, което я прави най-разпространеното заболяване на костите и сериозен проблем за общественото здраве. С бързото застаряване на населението в световен мащаб и промените в навиците на живот честотата на остеопорозата и свързаните с нея фрактури значително се е увеличила и ще продължи да нараства значително в бъдеще.

Необходимо е спешно да се лекуват тези състояния, но терапевтичните възможности остават ограничени. Центърът за изследване на комплексните генерични продукти към FDA потвърждава, че тъй като комплексните генерични продукти за сложни медицински състояния се разработват по-трудно с традиционните методи за биоеквивалентност, те са по-малко, което води до по-малка конкуренция на пазара за тези продукти. По-слабата конкуренция означава по-високи цени за пациентите или в някои случаи достъпът до тези продукти е отказан.

Как сложните генерични лекарства могат да се впишат в ежедневието на пациентите?

Превключване на разгъване/свиване

В личен план за пациентите едно от най-големите предимства е, че сложните генерични продукти могат да намалят броя на лекарствата, които трябва да приемат всеки ден. От хипертония до шизофрения, пациентите могат да се затруднят да поддържат сложна схема на дозиране. Лидия Брнич, старши медицински директор на Тева и ръководител на отдела за глобални медицински въпроси за генеричните лекарства, обяснява.

Пациентите с шизофрения често не желаят да приемат лекарства - неспазването на лечението е документиран проблем при лечението на това заболяване. Съществува роля за комплексни продукти, които трябва да се приемат само веднъж седмично, месечно или веднъж на три месеца, а не ежедневно. Целта е да се подпомогне спазването на лечението от страна на пациентите, което е особено важно при това състояние.

Лекарствата с фиксирани дози са друг важен пример за комплексни генерични лекарства, използвани например за лечение на хипертония и диабет, казва Лидия.

Комбинирането на два или повече продукта в една таблетка може да бъде полезно за лечението на тези състояния, така че пациентите да трябва да приемат само една таблетка на ден, вместо три.

Какви са регулаторните предизвикателства при комплексните генерични лекарства?

Превключване на разгъване/свиване

Липсата на яснота относно регулаторния път за комплексните генерични лекарства представлява допълнително предизвикателство за тези продукти при търсенето на одобрение за комерсиализация. В цял свят регулаторните изисквания често не са добре дефинирани, което затруднява процеса на одобрение. В резултат на това времето, което отнема одобряването на сложен генеричен продукт, може да бъде значително по-дълго, отколкото при стандартните генерични лекарства.

Съществуват само няколко документа с насоки на FDA, специфични за разработването на сложни генерични лекарства. Това оказва влияние върху способността на производителя да разработи и предостави подходящата информация в подкрепа на своевременното одобрение на регулаторно заявление за комерсиализация на сложно лекарство. По същество се работи във вакуум, казва Джанет Вон, вицепрезидент по регулаторните въпроси на генеричните лекарства в Северна Америка. "Без конкретни ръководни документи очакванията на FDA са неясни и изглежда, че непрекъснато се развиват. Това води до удължаване на времето за одобрение, като по този начин се забавя достъпността на тези важни лекарства за засегнатите пациенти."

Подобна е ситуацията и в Европа. "Отдавна е установена липса на насоки за тези видове продукти", казва Адриан Андрюс. "Така че през последните няколко години ние разработвахме ръководството заедно с регулаторните органи."

Какво е участието на Teva в комплексните генерични лекарства?

Превключване на разгъване/свиване

Комплексни генерични лекарства: историята на Teva. Тева е един от най-големите производители на комплексни генерични лекарства в света

Въпреки предизвикателствата Тева е един от най-големите производители на сложни генерични лекарства в света* и през 2023 г. ще има одобрени 21 генерични продукта в САЩ, включително шест сложни генерични лекарства. През 2023 г. в САЩ са одобрени 21 генерични продукта, включително шест комплексни генерични продукта. От трите заявления, подадени през миналата година, две са потенциални възможности за "първи да подаде". В Европа от 2014 г. до днес са подадени седем заявления.

Комплексните генерични лекарства съставляват приблизително 10% от глобалния набор от генерични лекарства на Тева - 26% в САЩ, 12% в Европа и 7% на международните пазари. В световен мащаб сложните генерични лекарства осигуряват 29% от общата стойност на генеричните лекарства на Тева (среднопретеглена нетна настояща стойност), 50% в САЩ, 20% в ЕС и 10% на международните пазари. Настоящите продукти в процес на разработване включват дългодействащи инжекционни продукти, импланти, инхалатори, трансдермални средства, локални средства и спрейове за лечение на редица заболявания, включително астма, диабет, остеопороза и рак.

Ние сме иновативна компания за производство на биоподобни и генерични лекарства с технологии и талант за разработване на генерични лекарства, които не са просто малки молекули, казва Кори Уолбах. "Имаме създадена пътека и ноу-хау, за да го направим, но процесът на преглед от страна на FDA отнема много време - един от нашите продукти например преминава през процеса на одобрение от близо осем години. Трябва да имате необходимите инвестиции и търпение, за да работите в тази област."

Това е инвестиция и търпение, които Teva може да демонстрира в достатъчна степен, водена от своята цел - всички сме заедно за по-добро здраве.

Тева е един от най-големите разработчици на генерични лекарства в света. Разполагаме с учени, които могат да разработят всички лекарствени форми, и имаме познания в областта на нормативната уредба, за да получим окончателно одобрение, казва Джанет Вон. "Стремим се да култивираме и поддържаме близки и положителни отношения с регулаторните агенции, както и да си партнираме с индустриални организации. Рутинно препоръчваме ключови области за по-нататъшни изследвания, за да подпомогнем оценката на еквивалентността на генеричните лекарства и ефективното разработване на генерични лекарства. Ние сме в силна позиция, за да постигнем промяна в тази област."

Процесът на разработване на сложни генерични лекарства носи големи рискове, но също така обещава големи ползи за пациентите. Бъдещето изглежда обещаващо.

*Въз основа на данни на IQVIA Midas за 37 държави към MAT Q3 2023