Глобална верига за доставки на Тева

Достигаме живота на близо 200 милиона души всеки ден

Тева разбира веригата за доставки. Знаем как да я накараме да работи в полза на нашите клиенти и на пациентите, които зависят от нашите продукти.

Нашата цел е ясна. Да доставяме лекарства с най-високо качество - когато и където пациентите ни се нуждаят от тях - на достъпна цена. Ние управляваме най-голямата напълно интегрирана мрежа за производство и доставка във фармацевтичната индустрия. А това изисква гъвкава и ефективна верига за доставки, която предвижда колебанията в търсенето и реагира бързо на тези промени.

Всеки ден Тева предлага близо 3600 продукта, които засягат живота на близо 200 милиона души в световен мащаб. Това прави 76 милиарда таблетки и капсули и 1 милиард дози стерилни инжекционни лекарства годишно.

Нашата компания доставя лекарства на повече от 60 пазара, включително в САЩ и Европа. Ние сме основният източник на много от тези продукти.

Тева е водещ доставчик на лекарства от списъка на Световната здравна организация за основни лекарства (EML), който включва важни лекарства, отговарящи на ключови нужди в здравеопазването. Произвеждаме 83% от сърдечносъдовите лекарства и 73% от терапиите за рак в списъка на ЕЛМ. Предлагаме и лекарства за пациенти с дихателни проблеми, диабет, болка и психични проблеми. Участието ни в тази програма помага за осигуряването на така необходимите продукти за най-уязвимите групи от населението.

Тева отговаря на специфичните нужди на нашите клиенти чрез прецизно планиране на всички нива на производствения процес и доставките. Ние внимателно управляваме производството, за да сме сигурни, че най-важните за пациентите лекарства са винаги на разположение. Непрекъснато търсим начини за укрепване на нашата верига за доставки, като се концентрираме върху оперативното съвършенство и ефективността на мрежата.

Над 37 000 служители и 53 световни производствени обекта са фокусирани върху една цел - подобряване на живота и здравето на всички, които зависят от продуктите на Тева.