Контакти

Можете да се свържете с нас с вашите въпроси или нужда от повече информация

 

Съобщете за нежелано събитие

Прочетете повече

Медицинска информация свързана с кратките характеристики на продуктите

Прочетете повече

 

Корпоративен офис София

София 1407
ул. „Люба Величкова“ №9
Тел. +359 (2) 489 95 85
E-mail: headoffice@teva.bg

Балканфарма Дупница

Дупница 2600
ул. "Самоковско шосе" 3
Тел: +359 (701) 58 477
E-mail: dupoperations@teva.bg

Балканфарма Троян

Троян 5600
ул. "Крайречна" 1
Тел: +359 (670) 68 102
E-mail: trooperations@teva.bg