България

Новини

Научете повече за новините от Тева в България и по света

Най-важните новини
Прочетете последните новини от Тева
Teва обяви стратегическа инвестиция от 42 милиона щатски долара в нова модерна производствена мощност за лекарства в Дупница, България
Teва инвестира 1 милиард долара в производството на лекарства в цяла Европа
Прочетете повече
Доклад на Тева за социалния, управленчески напредък и опазване на околната среда 2020 г.
Прочетете повече
Прозрачност

Николай Хаджидончев преизбран за Председател на Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА)

Прочетете повече
БАЛКАНФАРМА АД ОТСТРАНИ НЕРАГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПОД АМ“СТРУМА“ В БЛИЗОСТ ДО ДУПНИЦАПрочетете повече