Безопасността на лекарствата и Вие

Бъдете добре информиран пациент и активен участник във Вашия здравен план

Лекарствата могат да Ви помогнат да овладявате хроничните състояния, да избягвате заболявания или да намалявате симптомите, свързани със заболяване. Като научите повече за подходящото и безопасно използване на лекарството, неговите ползи и потенциалните странични ефекти, можете да станете активен участник в дискусиите, провеждани от Вашия медицински екип.

Ето няколко съвета, които ще Ви помогнат да станете добре информиран пациент:

  • Попитайте Вашия лекар какво да очаквате от своето лекарство: Например, какви нежелани реакции могат да настъпят, дали ще са необходими последващи изследвания или мониторинг и кога да се очаква подобрение
  • Прочетете етикета и следвайте инструкциите: Обърнете внимание на предупреждения за големи и незначителни странични ефекти. Инструкции относно смесването на лекарства и избягване на определени дейности, докато ги използвате
  • Познавайте своето лекарство: Знайте имената и дозите на всички лекарства, които приемате, и състоянията, които лекуват
  • Помнете своята здравна история: Информирайте Вашия лекар за по-раншни алергии, чувствителност или проявени нежелани реакции
  • Следвайте инструкциите за време и дозиране на Вашата рецепта: Консултирайте се с Вашия лекар, ако имате съмнения или притеснения
  • Следете ефектите на лекарството върху тялото и ума си: Запишете всички промени и се консултирайте с Вашия лекар

Споделете тази страница на: