Акад. Проф. д-р Иван Миланов, д.м.н. е невролог, Изпълнителен директор на МБАЛНП „Свети Наум“, Председател на Българското дружество по неврология, Председател на Българското дружество по болка и главоболие, Член на борда на Европейското дружество по главоболие, Член на Нюйоркската академия на науките (NYAS), Международната асоциация за изучаване на болката (IASP) и много други. Акад. Проф. д-р Иван Миланов, д.м.н. е член на редакционните колегии на редица български и международни научни списания. Акад. Проф. д-р Иван Миланов, д.м.н. има дългогодишен научен и практически опит в диагностиката и терапията на неврологичните заболявания.

От обучителните модули „Болка“ и „Главоболие“, представени от Акад. Проф. д-р Иван Миланов, д.м.н. бихте могли да се запознаете с различните видове болка и главоболие, причините, клиничните признаци и развитието на болковите синдроми, както и с рисковете от хронифициране на състоянието при неправилна терапия или в случай на самолечение.

Хроничната болка вреди не само на физическото, но и на психичното здраве на пациентите и влошава качеството на живота им.

Болка – видове, причини, клинични признаци, развитие

Главоболие. Първични главоболия – Мигрена

Главоболие. Други първични главоболия