Пълната гама от лекарства и фармацевтични продукти на Тева Фарма се дистрибутират от Търговски дружества, лицензирани от Министерството на здравеопазването за търговия на едро с лекарствени средства.

Поради структурата на Тева Фарма, търговците на едро са краен потребител на компанията, тъй като компанията не дистрибутира до аптеки, болници, лечебни заведения, а това се извършва от дистрибутори (търговци на едро), на които продава.

Нашите клиенти имат ключово значение за успеха ни.

Дистрибутор

Град 

Адрес 

 Телефон  

Ел. поща

Фьоникс АД

София 1172

ул. “Акaд. Стефан Младенов” 3

965 81 00

  libra@libra-ag.com

Софарма Трейдинг

София 1220

бул. "Рожен" 16

813 36 61

  office@sopharmatrading.bg

Стинг ООД

София 1592

бул. “А. Йорданов” 6

97 031

  office.sofia@stingpharma.com

Фаркол АД

Бургас 8000

ул. "Сан Стефано" 28

056/ 85 17 21

  burgas@farkol.com

Фармнет АД

София 1000

Район "Кремиковци"

0875 341 700

  info@farmnet.bg

 

Информация относно актуални търговски промоции на Тева Фарма може да получите от нашите представители. За връзка с компанията, позвънете на тел. +02 489 95 85.

 

Търговски контакти:

Андрей Костов 
"Връзки с клиенти"

тел: +359 (2) 9321 739
Andrey.Kostov@teva.bg