Маркетинг и продажби

Пълната гама от лекарства и фармацевтични продукти на Тева Фарма се дистрибутират от Търговски дружества, лицензирани от Министерството на здравеопазването за търговия на едро с лекарствени средства.

Поради структурата на Тева Фарма, търговците на едро са краен потребител на компанията, тъй като компанията не дистрибутира до аптеки, болници, лечебни заведения, а това се извършва от дистрибутори (търговци на едро), на които продава.

Нашите клиенти имат ключово значение за успеха ни.

Списък на дистрибуторите

Фьоникс АД

Град: София 1172
Адрес: 
ул. “Акaд. Стефан Младенов” 3
Телефон: 
965 81 00
Ел. поща: 
libra@libra-ag.com

Софарма Трейдинг

Град: София 1220
Адрес: 
бул. "Рожен" 16
Телефон: 
813 36 61
Ел. поща: 
office@sopharmatrading.bg

Стинг ООД

Град: София 1592
Адрес: 
бул. “А. Йорданов” 6
Телефон: 
97 031
Ел. поща: 
office.sofia@stingpharma.com

Фаркол АД

Град: Бургас 8000
Адрес: 
ул. "Сан Стефано" 28
Телефон: 
056/ 85 17 21
Ел. поща: 
burgas@farkol.com

Фармнет АД

Град: София 1000
Адрес: 
Район "Кремиковци"
Телефон: 
0875 341 700
Ел. поща: 
info@farmnet.bg

Информация относно актуални търговски промоции на Тева Фарма може да получите от нашите представители. За връзка с компанията, позвънете на тел. +02 489 95 85.

Търговски контакти:

Андрей Костов 
"Връзки с клиенти"

тел: +359 (2) 489 95 85
Andrey.Kostov@teva.bg

Споделете тази страница на: