Пълната гама от лекарства и фармацевтични продукти на Тева Фарма се дистрибутират от Търговски дружества, лицензирани от Министерството на здравеопазването за търговия на едро с лекарствени средства.

Поради структурата на Тева Фарма, търговците на едро са краен потребител на компанията, тъй като компанията не дистрибутира до аптеки, болници, лечебни заведения, а това се извършва от дистрибутори (търговци на едро), на които продава.

Нашите клиенти имат ключово значение за успеха ни.

Дистрибутор: Фьоникс АД
Град:
София 1172
Адрес:
ул. “Акaд. Стефан Младенов” 3
Телефон:
965 81 00
Ел. поща:
libra@libra-ag.com

Дистрибутор: Софарма Трейдинг
Град:
София 1220
Адрес: 
бул. "Рожен" 16
Телефон:
813 36 61
Ел. поща:
office@sopharmatrading.bg

Дистрибутор: Стинг ООД
Град:
София 1592
Адрес:
бул. “А. Йорданов” 6
Телефон:
97 031
Ел. поща:
office.sofia@stingpharma.com

Дистрибутор: Фаркол АД
Град:
Бургас 8000
Адрес:
ул. "Сан Стефано" 28
Телефон:
056/ 85 17 21
Ел. поща:
burgas@farkol.com

Дистрибутор: Фармнет АД
Град:
София 1000
Адрес:
Район "Кремиковци"
Телефон:
0875 341 700
Ел. поща:
info@farmnet.bg


Информация относно актуални търговски промоции на Тева Фарма може да получите от нашите представители. За връзка с компанията, позвънете на тел. +02 489 95 85.

 

Търговски контакти:

Андрей Костов 
"Връзки с клиенти"

тел: +359 (2) 489 95 85
Andrey.Kostov@teva.bg