По-добър достъп до медикаменти в приоритетите на европейската генерична асоциация „Лекарства за Европа“ и БгФармА

В подкрепа на генеричната индустрия и по-широкия достъп на българските пациенти до качествени генерични продукти, президентът на „Лекарства за Европа“ г-н Кристоф Щолер, генералния изпълнителен директор г-н Адриан ван ден Ховен, председателят на Управителния Съвет на БгФармА г-н Николай Хаджидончев, и членове на УС.се срещнаха с министъра на здравеопазването на България г-н Кирил Ананиев и председателя на Комисията по здравеопазването в Народното събрание д-р Даниела Дариткова.

На срещата в българското министерство на здравеопазването присъстваха още зам.-министърът, председателят на Националния съвет за цени и реимбурсация на лекарствените продукти, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата.

В рамките на визитата бяха обсъдени ползотворните контакти между представителите на „Лекарства за Европа“, Българската Генерична Фармацевтична Асоциация и българската държава. Споделени бяха и предизвикателствата, стоящи на дневен ред в България - проблеми във външното ценово рефериране водещо до дъмпинг на цените на лекарства за масови, предимно сърдечносъдови заболявания, и в последствие напускане на пазара; все още високото доплащане от страна на гражданите на България за лекарства. Особено внимание беше отделено на биоподобните медикаменти, защото едно от основните предизвикателства пред БгФармА е тяхното навлизане на българския пазар и създаването на ясни правила за стимулиране на тяхната употреба. Беше изключително важно българските здравни институции да чуят от представителите на “Medicines for Europe” успешни практики от различни европейски държави. Втори основен акцент на срещата беше представянето на европейския поглед върху тенденциите от последните години на изтегляне на утвърдени генерични медикаменти от пазара, което води до голяма липса на различни продукти, някои от които нямат алтернатива. Коментирани бяха предпоставките за това явление, негативният ефект върху лечението на пациентите. Беше постигнато съгласие, че е нужен диференциран подход към генеричния бизнес, що се отнася до мерки като clawback, ценово рефериране и други механизми, които все още създават риск от допълнително изтегляне на медикаменти от българския пазар.

 
Българският министър на здравеопазването и неговите колеги бяха запознати с изключителната важност на генеричния бизнес в Европа. 67 % от опаковките, отпуснати в Европейския съюз са генерични медикаменти. Стимулирането на генеричните и биоподобните продукти в България ще доведе до значителни спестявания в държавния бюджет за здраве, които могат да се пренасочат към лечението на повече пациенти с иновативни терапии.

 „Министерството на здравеопазването в България споделя принципите на прогенерична политика, която намалява разходите на обществения здравен фонд и увеличава достъпа до лечение за гражданите“, сподели здравният министър Кирил Ананиев по време на срещата.

На среща пък в Народното събрание председателят на Комисията по здравеопазването в народното събрание на България д-р Даниела Дариткова подчерта, че по отношение на балансирането на разходите за лекарства и осигуряване на достъпа на българските граждани до лечение на всички видове заболявания и заемането на едно от първите места по ръст на доплащане за лекарствена терапия управляващите все още са в дълг на определени групи пациенти, преди всичко със сърдечносъдови заболявания и се обсъждат мерки за преодоляване на тези дисбаланси.

Споделете тази страница на: