Здравни Специалисти

Уважаеми Господине/Уважаема Госпожо, Получихме от Вас на Запитване за медицинска информация относно продукт на TEVA.
Така ние събрахме Ваши лични данни, които сте ни предоставили.

В съответствие с приложимото законодателство за защита на данните, Ви информираме, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Актавис от групата на TEVA, ул.“ Люба Величкова“ №9, София, тъй като са необходими за управлението, регистрацията и проследяването на Вашето запитване въз основа на законния ни интерес да проследим обработката на Вашето запиване и да се свържем с Вас във връзка с него. 

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на упълномощени лица в отделите на TEVA за медицинска информация, застраховане, информационни технологии и, ако е необходимо, във вътрешен или външен отдел по лекарствена безопасност.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето, необходимо за обработване на запитването Ви, след което ще бъдат надеждно архивирани.

Имате право да поискате достъп, коригиране и изтриване на личните Ви данни и да възразите срещу обработването им на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Освен това имате право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни, а в някои случаи и на преносимостта на някои от Вашите лични данни.

Можете също да подадете жалба до надзорния орган. В случай на въпроси относно обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете със служителя на Teva за защита на данните на EUPrivacy@TevaEU.com.


Здравни Специалисти