Съобщете за нежелано събитие/нежелана реакция

Ако смятате, че сте изпитали нежелано събитие/нежелана реакция или неочаквана реакция от лекарствен продукт на Тева, тогава възможно най-скоро трябва да се свържете с медицинския специалист предписал този лекарствен продукт. Той ще Ви посъветва, какво трябва да направите. Бихте могли също да разговаряте с Вашия фармацевт.

Моля, съобщете също за нежеланото събитие до Тева, като използвате формата по-долу или изберете Вашето местонахождение от менюто и посетите локалната уебстраница на Тева, за да се свържете с нас и да съобщите тази информация.

Форма за съобщаване

Информацията, която предоставите в тази форма ще бъде записана от Тева, като част от нейните законови задължения свързани с нашите продукти и ще бъде пазена и обработвана поверително и в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и политиката за поверителност на Тева. Тази информация може да бъде споделена с други юридически лица на Тева, партньори и определени регулаторни органи, с цел тя да бъде оценена и съпоставена с други събития, регистрирани за този продукт или активно вещество, за да се оцени съотношението полза-риск на употребените лекарствата и ако е необходимо да се актуализира продуктовата информация, както и да отговорим на вашето запитване. Информацията, която предоставяте може да бъде обработена и съхранявана извън ЕС. Ако не сте съгласни вашата информация да бъде използвана по гореспоменатите начини и желаете да откажете нейната обработка или искате да получите достъп, да поправите или изтриете личната си информация, моля, информирайте ни по електронната поща на адрес EUprivacy@tevaEU.com. По-подробна допълнителна информация може да бъде намерена тук. Ако Вие не сте обект на това съобщение, моля, уверете се, че човекът, който е обект на съобщението е запознат с това съобщение, включително възможното прехвърляне на нейни/негови лични данни.

Данни на пациента