Обработка на личните данни на потребителите

Уважаеми Господине/Уважаема Госпожо,

Получихме от Вас чрез нашия уебсайт Запитване за медицинска информация относно един от продуктите на TEVA. Така ние събрахме Ваши лични данни, които сте ни предоставили.

В съответствие с приложимото законодателство за защита на данните, Ви информираме, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Тева Фарма ЕАД от групата на TEVA, ул. “Люба Величкова“ №9, София, тъй като са необходими за управлението, регистрацията и проследяването на Вашето запитване въз основа на законния ни интерес да проследим обработката на Вашето запиване и да се свържем с Вас във връзка с него.

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на упълномощени лица в отделите на TEVA за медицинска информация, застраховане, информационни технологии и осигуряване на качество и, ако е необходимо, във вътрешен или външен отдел по лекарствена безопасност за целите на докладването на нежелани събития.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето, необходимо за обработване на запитването Ви, след което ще бъдат надеждно архивирани.

Имате право да поискате достъп, коригиране и изтриване на личните Ви данни и да възразите срещу обработването им на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Освен това имате право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни, а в някои случаи и на преносимостта на някои от Вашите лични данни.

 Можете също да подадете жалба до надзорния орган. В случай на въпроси относно обработката на Вашите лични данни, можете да се свържите със служителя на Teva за защита на данните на EUPrivacy@TevaEU.com

В запитването си за медицинска информация споменавате информация, свързана с вашето здравословно състояние. Съгласно приложимите закони за защита на данните, ние трябва да получим Вашето съгласие, за да можем да обработваме такива данни и така да отговорим на Вашето запитване.

Ако не дадете съгласието си за обработване на данните свързани с вашето здравословно състояние, няма да сме в състояние да отговорим на Вашето запитване в съответствие приложимите закони.


Информация към потребителите за обработка на личните данни