Инициативи от други страни

Инициативи, насочени към адаптиране на пространства и/или елементи

Състои се от превръщането на пространствата в приятни места, така че процесът на справяне с болестта да бъде малко по-лесен. Както и да придаде друго по-весело значение на елементите, които се използват по време на лечението.


Инициатива: Декорация на стаята за химиотерапия. Звездно пространство
 

Атмосферата е с галактически изображения, стените и мебелите на съблекалните, както и уредите и стаите за подготовка за диагностичните изследвания, за да се намали стреса на децата, подложени на магнитен резонанс или химиотерапия, така че да могат да понесат преживяването по възможно най-добрия начин.


Инициатива: Градината на моята болница
 

Пионерска и уникална инициатива в Испания, която се състои от възстановяване на изоставени покриви от испански болници и превръщането им в градини, за да се даде възможност на хоспитализираните деца да се насладят на време за игра на открито и да подобри качеството на живота им.


Инициативи, ориентирани към диференцирана грижа за пациентите

Инициатива: Детски живот (програма Diver): намаляване на страха
 

Състои се от допълнителна задача на лекарите и медицинските сестри, при която изразяването на чувства, емоции и разбирането на случващото се е благоприятствано и следователно е по-добре адресирано. С парцалена кукла на детето се обяснява, играейки, как ще се сложи „венозната линия“, за какво служи упойката, какво ще усети.


Инициатива: Ф

ункционално звено за асистирани интервенции с кучета
 

Състои се от извършване на интервенции с помощта на кучета на болнично ниво, така че терапевтите да могат, чрез взаимодействие с терапевтичното куче, да намалят страха, тъгата и да мотивират пациентите да преминат терапии, които могат да бъдат болезнени.

 


Инициатива: „Без страх

от огледалото”. Терапевтичен грим
 

Това е пионерски семинар за коригиращ грим в испанското обществено здравеопазване, насочен към пациенти в дерматология, пластична хирургия и онкология, които страдат от кожни заболявания, преодоляват страха да се погледнат в огледалото и да се разпознаят в образа, който виждат, както е било преди да се разболеят или да преживеят злополуката


Проект HUCI

HUCI

Това е мултидисциплинарен изследователски проект, който се стреми да трансформира отделението за интензивно лечение в приятелско място както за медиците, така и за пациентите и техните семейства.