Николай Хаджидончев

Николай Хаджидончев преизбран за Председател на Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА)

Изпълнителният директор на Тева в България, г-н Николай Хаджидончев беше единодушно преизбран за Председател на Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). Това стана на проведеното в края на април 2021 г. Отчетно-изборно събрание на БГФармА, на което бе решено той да продължи своя пети пореден мандат, като председател и през следващите две години.

Николай Хаджидончев има дългогодишен опит във фармацевтичната индустрия. От октомври 2011 г. до 26 юли 2016 г. той е генерален мениджър на Teva Pharmaceuticals България, а след придобиването на "Актавис" от "Тева Фармасютикълс", Николай Хаджидончев е изпълнителен директор на Тева в България.

„Българската Генерична Фармацевтична Асоциация ще продължава да бъде надежден и конструктивен партньор на институциите в здравеопазването и активно ще работи за преодоляване на неравенствата в достъпа до лечение на българските граждани. За нас основен приоритет ще бъде работа по осигуряване на реален достъп до лекарствена терапия на всички български граждани, независимо от техните заболявания ", коментира Николай Хаджидончев. „Важна задача пред БГФармА е и намаляването на финансовите тежести за генеричните и биоподобни компании, във връзка с недопускане на недостиг на медикаменти за терапия на пациенти с COVID-19“, допълни Николай Хаджидончев.

Споделете тази страница на: