AMR Action Fund: Възвръщане на надеждата в най-мощния инструмент на здравеопазването

Антибиотиците могат да помогнат за спасяването на живот. Но това не е дори цялата история.

Често считани за най-мощното средство в здравеопазването, антибиотиците са изправени пред голяма заплаха: антимикробната резистентност (AMR). Супермикробите, щамове на бактерии, които са резистентни към антибиотици, се развиват по-бързо от разработването на нови антибиотици. 01 Резистентните към лекарствени продукти инфекции убиват поне 700 000 души в световен мащаб всяка година, като тази цифра може да нарасне до 10 милиона до 2050 г., ако не се предприемат действия. 02

Въпреки спешната нужда от антибиотици, финансирането за тяхната разработка е ограничено. За разработчиците може да е трудно да възвърнат инвестицията си, тъй като антибиотиците често се използват пестеливо, за да се запази ефективността. Без текущи изследвания и разработки може да нямаме ефективни антибиотици, когато имаме нужда от тях. Това е на пръв поглед Параграф 22, особено когато все повече осъзнаваме заплахата от здравни предизвикателства, за които липсват лечения.

Въпреки спешната нужда от антибиотици, финансирането за тяхната разработка е ограничено. За разработчиците може да е трудно да възвърнат инвестицията си, тъй като антибиотиците често се използват пестеливо, за да се запази ефективността. Без текущи изследвания и разработки може да нямаме ефективни антибиотици, когато имаме нужда от тях. Това е на пръв поглед Параграф 22, особено когато все повече осъзнаваме заплахата от здравни предизвикателства, за които липсват лечения.

се отнася до разработването на антибиотици, има нова надежда. Teva и повече от 20 други фармацевтични компании стартират AMR Action Fund, който има за цел да осигури на пациентите от два до четири нови антибиотика до 2030 г. Фондът ще инвестира 1 милиард долара и ще предоставя експертни познания за подпомагане на антибиотиците чрез процеса на разработване. Той ще подпомага по-малки биотехнологични компании в разработването на антибиотици, за да отговори на най-належащите нужди на общественото здраве и ще установява партньорства, за да насърчи правителствата да осигурят устойчиви разработки и производства на антибиотици.

Знаем, че нашият глас е от решаващо значение при справянето с антимикробната резистентност (AMR) като един от най-големите производители на антибиотици в света. Ето защо:

Повишаваме осведомеността. Teva разработва материали и инструменти за повишаване на осведомеността и насърчаване на правилната употреба на антибиотиците.

Ние сътрудничим. Участваме в борда на AMR Industry Alliance (индустриален алианс), който обединява над 100 биотехнологични, диагностични, генерични и изследователски фармацевтични компании, за да стимулира напредъка. Teva помага за разработването и подобряването на общата производствена рамка на AMR Industry Alliance. Също така публикувахме нашата позиция относно AMR, която включва нашата ангажираност, подход и стремежи.

Ние помагаме за увеличаване на достъпа. Teva е разработила повече от 35 генерични антибиотика и противогъбични средства, повече от 20 от които са насочени към приоритетни патогени определени от Световната здравна организация. Също така работим с партньори, за да гарантираме, че най-важните антибиотични и противогъбични лекарства достигат до тези, които се нуждаят от тях.

Teva се подобри с 37% по отношение на еталона за достъп до лекарства 2020 AMR, единственото независимо сравнение на усилията на фармацевтичната компания за овладяване на AMR. Нашите уместни усилия за достъп и управление да се избягва използването на търговски представители, за да се намали свръхпродажбата, бяха признати за най-добрата практика.

Знаем, че AMR е постоянно предизвикателство и продължаваме да се ангажираме за намиране на решения. Сега е моментът: можем да изпреварим тази криза и да помогнем за спасяването на човешки животи.


Допълнителни бележки:

  1. Back to contents.

    Harvard University, 2014. The Arms Race Between Germs and Medicine: How Superbugs Have Taken the Lead, and How Humans Can Take It Back. (The arms race between microbes and medicine: How superbugs took the lead and how humans can take it back.) Available: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/special-edition-on-infectious- disease/2014/the-arms-race-between-germs-and-medicine-how-superbugs-have-taken-the-lead-and-how-humans-can-take-it-back/ (accessed July, 2020).

  2. Back to contents.

    World Health Organization (WHO), 2019. No time to wait: Securing the future from drug-resistant infections. Report to the Secretary-General of the United Nations. (World Health Organization (WHO), 2019. No time to wait: Securing the future against drug-resistant infections. Report of the UN Secretary-General) Available: https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency- coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1 (accessed July, 2020).

Споделете тази страница на: