БАЛКАНФАРМА АД ОТСТРАНИ НЕРАГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПОД АМ“СТРУМА“ В БЛИЗОСТ ДО ДУПНИЦА

Преди

 
След

 
"Балканфарма" АД, фармацевтичен завод, собственост на "Тева" в България, приключи отстраняването на фармацевтични отпадъци, оставени под автомагистрала "Струма".

Физическото изпълнение на дейностите по премахването на отпадъците, складирани в границите на общинския имот в близост до АМ Струма беше извършено от фирма – АМ Струма беше извършено от фирма – подизпълнител на Балканфарма АД, която разполага с всички необходими разрешителни за изпълнение на дейностите. Отпадъкът от близо 1870 тона беше депониран на лицензирана площадка за депониране на отпадъци в град Нови Искър.

За реализирането на тази дейност, подпомагайки местната общност, Балканфарма Дупница получи съгласие и сътрудничество от всички съответни страни, включително Министерство на Околната Среда и Водите ( МОСВ) и община Дупница.

„Като световен лидер в генеричните и специализирани лекарства, Teva работи при строги стандарти за безопасност, качество и опазване на околната среда. От средата на месец октомври компанията променя своето име в България от Актавис на Тева и успешното приключване на тази инициатива демонстрира ангажираността и отговорността на Тева към опазване на здравето на нашите служители и жителите в общностите, в които живеем и работим“, споделя Гади Мукомолов, изпълнителен директор на „Балканфарма“ АД.

Споделете тази страница на: