Ацефеин®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

Без лекарско предписание


Активно вещество

acetylsalicylic acid/paracetamol/caffeine/codeine

Продукти на пазара

Ацефеин таблетки x 10

Режим на отпускане

Без лекарско предписание

Допълнителен медикамент