Акталипид®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

simvastatin

Продукти на пазара

Акталипид 20 mg филмирани таблетки x 28, Акталипид 40 mg филмирани таблетки x 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент