Актелсар

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

telmisartan

Продукти на пазара

Актелсар 80 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент