Актелсар® Дуо

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

telmisartan/amlodipine

Продукти на пазара

Актелсар Дуо 80 mg/5 mg таблетки x 28, Актелсар Дуо 80 mg/10 mg таблетки x 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент