Алмагел®

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

Без лекарско предписание


Активно вещество

Aluminium oxide, Magnesium oxide

Продукти на пазара

Алмагел 436 mg/150 mg/10 ml перорална суспензия x 1 x 170 ml

Режим на отпускане

Без лекарско предписание