Амбрисентан Тева

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

ambrisentan

Продукти на пазара

Амбрисентан Тева 5 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали