Амловаск®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

amlodipine

Продукти на пазара

Амловаск 5 mg таблетки х 30, Амловаск 10 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент