Аванор Плюс

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

atorvastatin/ezetimibe

Продукти на пазара

Аванор Плюс 10 mg/10 mg филмирани таблетки х 30, Аванор Плюс 10 mg/20 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент