Блокбис

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bisoprolol fumarate

Продукти на пазара

Блокбис 5 mg таблетки х 30, Блокбис 10 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание