Блокбис Кор

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bisoprolol fumarate

Продукти на пазара

Блокбис Кор 2,5 mg таблетки x 30, Блокбис Кор 5 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент