Кандесартан HCT Актавис®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Кандесартан HCT Актавис 8 mg/12,5 mg таблетки x 30, Кандесартан HCT Актавис 16 mg/12,5 mg таблетки x 30, Кандесартан HCT Актавис 32 mg/12,5 mg таблетки x 30, Кандесартан HCT Актавис 32 mg/25 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент