Кардитръст®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

eplerenone

Продукти на пазара

Кардитръст 25 mg филмирани таблетки x 30, Кардитръст 50 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент