Синакалцет Тева

Терапевтична група

Хормонални препарати за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

cinacalcet hydrochloride

Продукти на пазара

Синакалцет Тева 30 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали