Ко-Линиприл®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

lisinopril dihydrate/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Ко-Линиприл 10 mg/12,5 mg таблетки х 30, Ко-Линиприл 20 mg/12,5 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент