Ко-Ренаприл®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

enalapril maleate/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Ко-Ренаприл 20 mg/12,5 mg таблетки х 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент