Диуретидин

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

triamterene/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Диуретидин 25 mg/12,5 mg таблeтки x 50

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент