Езетимиб Актавис®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

ezetimibe

Продукти на пазара

Езетимиб Актавис 10 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент

Valtensin® Plus 320 mg/12,5 mg & 320 mg/25 mg

Активно вещество

valsartan/hydrochlorothiazide
Вижте продукта