Езетимиб Актавис®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

ezetimibe

Продукти на пазара

Езетимиб Актавис 10 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva

Активно вещество

telmisartan/hydrochlorothiazide
Вижте продукта